Usługi księgowe w Łodzi

Prowadzenie księgowości to jedna z usług świadczonych przez doradców podatkowych. Dysponując biurem rachunkowym w Łodzi prowadzimy księgowość i świadczymy inne usługi księgowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łodzi oraz na terenie całej Polski, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Mamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń i fundacji.

Na rzecz klientów prowadzimy:

Sporządzamy i składamy w imieniu klientów deklaracje i zeznania podatkowe, przygotowujemy sprawozdania finansowe, raporty oraz sprawozdania dla celów statystycznych, opracowujemy zasady i wdrażamy politykę rachunkowości, a także prowadzimy stały nadzór nad księgowością prowadzoną w siedzibie klienta.

Dysponując danymi księgowymi jesteśmy w stanie przygotować raporty pozwalające na kompleksową ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynikowej przedsiębiorstwa oraz analizy wskaźnikowe ułatwiające monitorowanie stanu firmy: płynności, rentowności i produktywności. Dzięki sprawozdawczości finansowej, analizom i raportom podmioty, które korzystają z naszych usług mogą być na bieżąco informowane o potencjalnych zagrożeniach, takich jak np. utrata płynności.

Dla każdego obsługiwanego przez nas podmiotu wyznaczamy konkretną osobę, która dba o utrzymywanie z nim bieżących kontaktów osobistych, przez co minimalizujemy możliwości powstania błędów w rozliczeniach podatkowych.

W razie kontroli organu podatkowego to my:

Świadczona w Kancelarii Podatkowej Consiliator księgowość może być uzupełniona o usługi kadrowo-płacowe realizowane przez nasze biuro rachunkowe.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka